Otse pealehele

Mis on konossement?

Sa oled siin:
Hinnanguline lugemisaeg: 1 min

Konossement (B/L) on juriidiline dokument, mille on väljastanud vedaja või laevafirma, millega kinnitatakse kauba saatmiseks vastuvõtmist. See toimib veolepinguna saatja (kauba saatja) ja vedaja (kauba transportimise eest vastutav pool) vahel.

Konossemendil on rahvusvahelises kaubanduses ja laevanduses mitu olulist eesmärki:

  1. Kauba kättesaamine: Konossement on tõend selle kohta, et vedaja on kauba saatjalt või tema volitatud esindajalt vastu võtnud. See kinnitab kauba koguse, kirjelduse ja seisukorra saatmise ajal.
  2. Veoleping: konossemendis on välja toodud saatja ja vedaja vahelise veolepingu tingimused. See sisaldab üksikasju, nagu asjaomaste poolte nimed, laadimis- ja lossimissadamad, laev või transpordiliik, veotasud ja mis tahes konkreetsed juhised või nõuded saadetise kohta.
  3. Omandidokument: paljudel juhtudel toimib konossement omandiõiguse dokumendina, mis tähendab, et see esindab kauba omandiõigust. Selle saab üle anda kolmandale osapoolele, tavaliselt kinnituse või läbirääkimiste teel, mis võimaldab ülevõtjal kaubad enda valdusesse võtta või nende üle kontrolli teostada.
  4. Tarnetõend: konossementi kasutatakse kohaletoimetamise tõendina, kui kaup jõuab sihtkohta. See võimaldab kauba saajal (kauba vastuvõtjal) nõuda veost vedajalt, kinnitades, et kaup on lepingujärgselt üle antud.
  5. Tollivormistus: konossement sisaldab olulist teavet saadetise kohta, sealhulgas kauba kirjeldust, selle väärtust ja asjaosalisi. See teave on vajalik tollivormistusprotsesside jaoks, kuna see aitab ametiasutustel lasti kontrollida ning kohaldatavaid tollimakse ja makse hinnata.
  6. Vastutus ja kindlustus: Konossemendis on märgitud vedaja vastutus kauba eest transpordi ajal. Selles kirjeldatakse vedaja piiranguid, vastutust ja kohustusi kaotsimineku, kahjustumise või hilinemise korral. Lisaks võib see sisaldada teavet kindlustuskaitse või täiendava veosekindlustuse vajaduse kohta.

Konossement on olemas nii paber- kui ka elektroonilisel kujul, olenevalt kaubanduse ja transporditööstuse erinõuetest. See on rahvusvahelises laevanduses ülioluline dokument, mis pakub õiguskaitset ja tagab kauba sujuva liikumise lähtepunktist lõppsihtkohta.

Kas see artikkel oli kasulik?
Ei meeldi 0
Vaadatud: 253
Küsi pakkumist
Küsi pakkumist